Śluby zakonne Waldka
  • Dodane przez: Kamila Kamila
  • 03 kwietnia 2017

Śluby zakonne Waldka

W pięknym, XVIII wiecznym kościele Bonifratrów w Cieszynie pw.  Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, w dn.19.03.2017 odbyła się ważna uroczystość zakonna, która miała znamiona historyczne dla naszej parafii.

 Otóż nasz parafianin Waldek Kryszewski, brat Serafin, złożył pierwsze śluby zakonne na 1 rok,  po zakończeniu  dwóch okresów formacyjnych – kandydackim i nowicjatu. Podczas uroczystej mszy św. odprawianej przez Przeora klasztoru w Cieszynie, brata Piotra, o.Władysława Telmy w koncelebrze kilku księży w tym ks. Krzysztofa Sagana i naszego wikarego ks. Michała, brat Serafin  złożył śluby zakonne.  Najpierw odczytał swój rys biograficzny i złożył akt woli służenia w dziełach  Zakonu Szpitalnego. Składając śluby  wyznał, że będzie wierny Bogu i przyjmuje regułę św. Augustyna i Konstytucję Zakonu Szpitalnego oraz że będzie przestrzegał zasad czystości, ubóstwa, posłuszeństwa i  szpitalnictwa. W całym postępowaniu będzie się upodabniał się do Chrystusa współczującego i miłosiernego, który leczył wszystkie choroby i słabości oraz wszystkim czynił dobrze.  Potem na ołtarzu podpisał dokument złożonych  ślubów  i wejścia do następnego okresu formacyjnego zwanego scholastykat. Śluby przyjmował Prowincjał Prowincji Polskiej z Warszawy brat Eugeniusz Kret.  On też pierwszy złożył gratulacje i życzył wytrwania na dalszej drodze miłosiernego posługiwania bliźniemu w chorobie, opuszczeniu i w słabościach. Prosił także o wsparcie modlitewne i inne.  Do życzeń przyłączyli się wszyscy obecni w kościele tzn. księża, opiekun duchowy br. Szymon,  zaproszeni bracia franciszkanie (w brązowych habitach), bracia miłosierdzia (w habitach czarnych), rodzice Waldka (br. Serafina), bliscy i my przedstawiciele  wspólnoty Sykomora -Zyta i Hipolit.

 

Na koniec chcemy przekazać jeszcze raz prośbę przełożonych br. Serafina i jego samego, o wsparcie modlitewne w pogłębianiu charyzmatu bonifratrów, którym jest służba ubogim, chorym i wszystkim wykluczonym aby  przez to mógł doskonalić swoją miłość i wzrastać w wierze.