Spowiedź święta

W sakramencie spowiedzi Bóg odpuszcza nam grzechy i łaską uświęcającą umacnia nas w życiu zgodnym z przykazaniami. Szafarzami sakramentu pokuty są biskupi i prezbiterzy. Podstawowym warunkiem rozgrzeszenia jest wyznanie wszystkich swoich grzechów, popełnionych od ostatniego wyznania i szczery żal za to, że miały miejsce.

 

Dyżur* w konfesjonale (15 minut przed Mszą świętą)
  Rano Wieczorem
Poniedziałek ks. Piotr ks. Proboszcz
Wtorek ks. Proboszcz ks. Piotr
Środa ks. Proboszcz ks. Piotr
Czwartek ks. Piotr ks. Proboszcz
Piątek ks. Piotr ks. Proboszcz
Sobota ks. Proboszcz ks. Piotr

Niedziela - według porządku odprawiania Mszy Świętych

* Gdy zajdzie konieczność, dyżury mągą ulec zmianie

 

Jak przebiega SPOWIEDŹ ŚWIĘTA?

Uklęknij i pozdrów księdza słowami:
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Następnie przeżegnaj się:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Ksiądz uczyni nad tobą znak krzyża, mówiąc:
Bóg niech będzie w twoim sercu, abyś skruszony w duchu wyznał swoje grzechy.
Odpowiedz:

Amen.

Przedstaw się:
Jestem... (kawalerem, panną, ojcem, matką itp.).
Ostatni raz spowiadałem się...
Rozgrzeszenie otrzymałem... (albo. nie otrzymałem
Pokutę odprawiłem... (albo: nie odprawiłem).
Na ostatniej spowiedzi zapomniałem wyznać że...(jeśli zapomniałeś jakiś grzech ciężki)
Od ostatniej spowiedzi obraziłem Pana następującymi grzechami:


Wyznaj teraz swoje grzechy.
Zakończ wyznawanie grzechów słowami:

Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie szczerze z miłości do Boga żałuję i postanawiam się z nich poprawić. Proszę Boga o przebaczenie, a Ciebie, ojcze, o naukę i zbawienną pokutę.
Ksiądz może pouczyć spowiadającego się, a następnie naznacza pokutę I udziela rozgrzeszenia:

BÓG, OJCIEC MIŁOSIERDZIA,
KTÓRY POJEDNAŁ ŚWIAT ZE SOBĄ
PRZEZ ŚMIERĆ I ZMARTWYCHWSTANIE
SWEGO SYNA
I ZESŁAŁ DECHA ŚWIĘTEGO
NA ODPUSZCZENIE GRZECHÓW
NIECH CI UDZIELI PRZEBACZENIA
I POKOJU PRZEZ POSŁUGĘ KOŚCIOŁA
JA ODPUSZCZAM TOBIE GRZECHY
IMIĘ OJCA I SYNA, I DUCHA ŚWIĘTEGO

Odpowiedz:
Amen.

Następnie ksiądz może jeszcze dodać:
Wysławiajmy Pana, bo jest dobry.

Odpowiedz:

Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.

Ksiądz odpowie:
Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju.