Małżeństwo

Małżeństwo jest przymierzem między ochrzczonymi, mężczyzną i kobietą, którzy tworzą ze sobą wspólnotę życia i miłości, skierowaną na dobro małżonków oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa (KPK, kan. 1055). Sam Bóg jest twórcą małżeństwa. Wpisane jest ono bowiem w samą naturę mężczyzny i kobiety, którzy wyszli z ręki Stwórcy (KDK 48). Małżeństwo nie jest więc instytucją czysto ludzką, ale pochodzi ono od Boga, który stwarza człowieka z miłości i do miłości (KKK 1604).

Mężczyzna i kobieta są stworzeni wzajemnie dla siebie, aby tworzyć parę małżeńską. „Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem” (Rdz 2, 24). Po grzechu pierworodnym Bóg w swoim miłosierdziu nie opuścił człowieka, ale wspomaga go swoją łaską, aby mężczyzna i kobieta mogli wytrwać we wzajemnej jedności życia. „Po upadku małżeństwo pomaga przezwyciężyć zamknięcie się w sobie, egoizm, szukanie własnych przyjemności, pomaga otworzyć się na drugiego człowieka, na wzajemną pomoc i dar z siebie” (KKK 1609).

Miłość małżeńska jest często przedstawiana w Starym Testamencie jako obraz miłości Boga do ludzi, miłości „potężnej jak śmierć”, miłości, której „wody wielkie nie zdołają ugasić” (Pnp 8, 6-7). Jezus w swoim nauczaniu przypomina pierwotny sens związku mężczyzny i kobiety, tak jak został on zamierzony przez Stwórcę (Mt 19, 8). Jezus podkreśla nierozerwalność małżeństwa, a jednocześnie daje siłę i łaskę do przeżywania małżeństwa w nowych wymiarach Królestwa Bożego. Jezus podnosi małżeństwo do rangi sakramentu. Małżeństwo chrześcijańskie staje się znakiem, sakramentem przymierza Chrystusa i Kościoła (KKK 1617).

W Kościele łacińskim, sami małżonkowie jako szafarze łaski Chrystusa udzielają sobie nawzajem sakramentu małżeństwa. Swoją wolną i świadomą zgodę wypowiadają oni wobec Kościoła. W obrządku łacińskim małżeństwo zazwyczaj jest zawierane podczas Eucharystii. Słuszną bowiem jest rzeczą, aby małżonkowie przypieczętowali swoją zgodę na wzajemne oddanie się sobie przez dar własnego życia, jednocząc się z Ofiarą Chrystusa, uobecnioną w Eucharystii. Małżonkowie powinni przygotować się do zawarcia małżeństwa przez przyjęcie sakramentu pokuty (KKK 1621-1624).

Przydatne informacje:

Datę i godzinę ślubu można ustalić już na około rok wcześniej, osobiście w kancelarii parafialnej.

Dokumenty i formalności potrzebne do zawarcia małżeństwa:

  • Przeprowadzenie tzw. rozmowy kanonicznej z narzeczonymi;
  • Świadectwa chrztu i bierzmowania narzeczonych (ważne trzy miesiące od daty wydania);
  • Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego, na podstawie którego można zawrzeć tzw. „konkordatowy” związek małżeński (również ważne trzy miesiące od daty wydania);
  • Zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim;
  • Zaświadczenie o odbytych spotkaniach w Poradni Małżeńskiej;
  • Obydwoje narzeczeni zgłaszają się około 2-3 miesięcy przed datą zawarcia sakramentu małżeństwa z powyższymi dokumentami do Kancelarii Parafialnej.

Katechezy przedmałżeńskie i Poradnia małżeńska

Narzeczeni uczestniczą w dekanalnych katechezach dla narzeczonych, które odbywają się w parafii Wniebowzięcia NMP w Żukowie (4 spotkania). Dodatkowo uczestniczyć powinni w spotkaniach w Poradni Rodzinnej. Terminy spotkań ustalane są indywidualnie z doradcami z Poradni. Telefony kontaktowe dostępne są na stronie żukowskiej parafii.

Zapowiedzi przedmałżeńskie

Podczas spisywania protokołu przedślubnego narzeczeni otrzymują kartki z prośbą o wygłoszenie zapowiedzi, do przekazania do swoich parafii zamieszkania (nie zameldowania!). Zapowiedzi przedślubne trwają około 3 tygodni, ale lepiej zgłosić w parafii wcześniej. Później należy odebrać zaświadczenie, że zapowiedzi zostały wygłoszone i przekazać je do kancelarii. Zgłaszanie zapowiedzi w naszej parafii odbywa się w kancelarii.