Eucharystia

Rozbudzenie i wzmocnienie życia religijnego w dużej mierze zależy od dobrego przygotowania dziecka do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej. Stanowi ono najlepsze przygotowanie religijne dziecka na całe życie. W przygotowaniu tym ukazujemy wewnętrzne powiązania pomiędzy sakramentem chrztu, pokuty i Eucharystii.

Za odpowiedni wiek do przyjęcia dziecka do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej uważa się wiek, który określa Kodeks Prawa Kanonicznego jako wiek używania rozumu (zob. kan. 913 § 1). Od tego momentu obowiązuje przykazanie, dotyczące pokuty i Komunii Świętej. Uwzględniając tradycję i praktykę katechetyczną, dzieci na ogół przystępują do Pierwszej Komunii Świętej w drugiej klasie szkoły podstawowej.

Przygotowanie do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej odbywa się w czasie systematycznej katechizacji parafialnej według programu zatwierdzonego przez biskupa diecezjalnego.

W naszej parafii dzieci przygotowujące się do I komunii świętej spotykają się w trzech grupach raz w tygodniu. Katecheza zawsze zaczyna i kończy się wspólną modlitwą w kościele. Po modlitwie dzieci przechodzą do salki na katechezę podzieloną na dwie części. W pierwszej części katechezy dzieciom przybliżane są w formie opowieści biblijnych najważniejsze wydarzenia z historii zbawienia. Następnie w trakcie katechezy omawiane są wyznanie wiary, przykazania, sakramenty ze szczególnym uwzględnieniem sakramentu pokuty oraz eucharystii. W czasie wielkiego postu dzieci przygotowują się do I spowiedzi, a po uroczystościach wielkanocnych będą brać udział w próbach ceremonii uroczystości I Komunii Świętej obejmującej liturgię oraz śpiew.

Spotkania odbywają się we wtorki i środy rano dla dzieci uczących się w Szkole w Leźnie oraz w soboty o 10:30 w ramach spotkań Oazy Dzieci Bożych dla dzieci spoza naszej szkoły.

Uroczystość I Komunii przeżywana jest w naszej parafii w 3 niedzielę maja (w 2018 roku będzie to 20 maja)