Chrzest

Chrzest - To Musisz Wiedzieć Na "Dobry Początek"

Narodziny dziecka to zawsze wielkie wydarzenia i radość dla rodziców, bliskich, ale także całej naszej parafialnej społeczności. Gdy już, jako rodzice, zdecydujecie się podać Wasze dziecko do chrztu, musicie wiedzieć o kilku podstawowych sprawach, mianowicie:

 • Chrzty są udzielane w każdą drugą i czwartą niedzielę miesiąca, podczas Mszy św. o godz. 10.00.
 • W przeddzień, po Mszy św. wieczornej, odbywa się katecheza dla rodziców i chrzestnych (w przypadku trudności można umówić się na indywidualne spotkanie)
 • Chrzest w innym terminie odbywa się po Mszy św.
 • Dziecko do Chrztu mogą zgłosić jego rodzice lub opiekunowie prawni. Jeśli mieszkają oni poza naszą Parafią, powinni dostarczyć pisemną zgodę własnego Proboszcza.
 • Należy zgłosić się do Biura Parafialnego ok. 3 tygodnie przed planowaną datą Chrztu, przynosząc akt urodzenia wystawiony przez USC.
 • Rodzice chrzestni winni być wierzącymi i praktykującymi katolikami, którzy przyjęli już sakramenty Bierzmowania i Eucharystii. Powinni oni posiadać zaświadczenie o możliwości przyjęcia godności chrzestnych, wystawione przez własnego Proboszcza.

Osoby dorosłe pragnące przyjąć sakrament Chrztu, proszone są o bezpośredni kontakt z księdzem Proboszczem.

 

Kto Może Być Rodzicem Chrzestnym?

Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on (...) dziecko wraz z rodzicami przedstawić do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki (Kan. 872).

Prawo wymaga przynajmniej jednego chrzestnego gdy mówi: Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych (Kan. 873)). Podkreśla ono także obowiązki rodzica chrzestnego. Oczywiście, aby pomóc w rozwoju w wierze dziecku najlepiej jest czynić to poprzez przykład własnego życia wiarą (modlitwa i udział w sakramentach). Dlatego do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 1. jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
 2. ukończył 16 lat, chyba, że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
 3. jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
 4. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
 5. nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest (Kan. 874).

Rozwiewając wątpliwości z punktu 3. Co to znaczy: prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić? Chodzi tutaj o świadectwo wiary, którą dany kandydat składa, o fakt jego uczciwości do Bożych przykazań: niedzielnej i świątecznej Eucharystii, przyjmowanych sakramentów oraz życia zgodnego z nauczaniem Chrystusa na co dzień.

Kandydaci na chrzestnych winni przynieść ze swojej parafii zaświadczenie od swojego duszpasterza, że taką funkcję mogą pełnić (a nie zaświadczenie, że byli bierzmowani).