Chrzest

  • Chrzty są udzielane w każdą drugą i czwartą niedzielę miesiąca, podczas Mszy św. o godz. 10.00.
  • W przeddzień, po Mszy św. wieczornej, odbywa się katecheza dla rodziców.
  • Chrzest w innym terminie odbywa się po Mszy św.
  • Dziecko do Chrztu mogą zgłosić jego rodzice lub opiekunowie prawni. Jeśli mieszkają oni poza naszą Parafią, powinni dostarczyć pisemną zgodę własnego Proboszcza.
  • Należy zgłosić się do Biura Parafialnego ok. 3 tygodnie przed planowaną datą Chrztu, przynosząc akt urodzenia wystawiony przez USC.
  • Rodzice chrzestni winni być wierzącymi i praktykującymi katolikami, którzy przyjęli już sakramenty Bierzmowania i Eucharystii. Powinni oni posiadać zaświadczenie o możliwości przyjęcia godności chrzestnych, wystawione przez własnego Proboszcza.
  • Osoby dorosłe pragnące przyjąć sakrament Chrztu, proszone są o bezpośredni kontakt z księdzem Proboszczem.