• Dodane przez: Robert Jahns
 • 13 listopada 2017

Peregrynacja Ikony Jedności 2016-2018

Moi Drodzy! Rozpoczynający się Rok Duszpasterski 2016/2017 zachęca nas, byśmy jako wspólnota Kościoła odkrywali nasze powołanie do głoszenia Ewangelii i dawania jej świadectwa przed ludźmi. By ożywić ten ewangelizacyjny zapał, który był wielką siłą wspólnoty pierwszych chrześcijan, chcemy w budowaniu jedności z Bogiem i między ludźmi odnaleźć moc do dawania tego świadectwa.

Siłą Apostołów było to, że w misji głoszenia Ewangelii stawali razem, ramię w ramię. Jednoczył i prowadził ich posłany przez Chrystusa Duch Święty. Dlatego w tym czasie w szczególny sposób chcemy prosić Boga w Trójcy Jedynego, by nas umacniał i nam błogosławił.
Czas peregrynacji Ikony Jedności to doskonała okazja do tego, by zaprosić Boga do swojego życia i do swej codzienności. To czas, w którym możemy odbudować naszą z Nim relację, w którym możemy wejść z Bogiem w Komunię. To także sposobność do tego, by wokół Boga i z Nim budować swoje relacje małżeńskie, rodzinne, sąsiedzkie i społeczne. Jezus w swej modlitwie za uczniami prosił, aby stanowili oni jedno. Prosił za Apostołami i za każdym z nas. Dlatego, że tam, gdzie jest dwóch lub trzech zebranych w Imię Jego, tam jest On sam – ze swoją łaską, mocą i błogosławieństwem.
Życzę Wam, by czas peregrynacji Ikony Jedności w naszej wspólnocie parafialnej, a w szczególności ten czas, w którym będziecie Ją przyjmowali do swych domów, obfitował w znaki szczególnej łaskawości Pana – by On pozwolił Wam budować jedność z Sobą i między sobą, by ratował to, co po ludzku wydaje się być zrujnowane, by leczył rany, odbudowywał zerwane więzy i pomnażał dobro w Waszym życiu. Głęboko wierzę, że doświadczenie Bożej łaski zaowocuje i uzdolni Was do dawania świadectwa przed ludźmi, że Bóg jest miłością.

Z modlitwą, ks. Proboscz Robert Jahns

 

Program peregrynacji Ikony Jedności

 

18/19.02.2018

p. Skałuba

ul. Krokusowa 5

19/20.02.2018

p. Szyszkowscy

ul. Krokusowa 1

20/21.02.2018

p. Kirko

ul. Krokusowa 7

21/22.02.2018

p. Richert

ul. Krokusowa 9

22/23.02.2018

p. Lorczyńscy

ul. Krokusowa 15

23/24.02.2018

p. Szablowscy

Leźno 53 i

24/25.02.2018

 

ul. Lawendowa 16

25/26.02.2018

 

ul. Lawendowa 14

26/27.02.2018

p. Pietkiewicz

ul. Lawendowa 12

27/28.02.2018

p. Szydłowscy

ul. Lawendowa 8

28.02/01.03.2018

p. Bednarczyk

ul. Lawendowa 4

01/02.03.2018

p. Korbolewscy

ul. Lawendowa 1

02/03.03.2018

p. Kilian

ul. Lawendowa 3

03/04.03.2018

p. Zięba

ul. Lawendowa 5

04/05.03.2018

p. Gutkowski

ul. Lawendowa 7

05/06.03.2018

 

ul. Lawendowa 13

06/07.03.2018

 

ul. Jaśminowa 12

07/08.03.2018

 

ul. Jaśminowa 6

08/09.03.2018

 

ul. Jaśminowa 4

09/10.03.2018

 

ul. Jaśminowa 2

10/11.03.2018

p. Drejer

ul. Jaśminowa 1

11/12.03.2018

p. Dudzik

ul. Jaśminowa 3

12/13.03.2018

p. Ustowscy

ul. Jaśminowa 11

13/14.03.2018

p. Jażdżewscy

ul. Jaśminowa 20

14/15.03.2018

 

ul. Jaśminowa 18

15/16.03.2018

 

ul. Jaśminowa 16

16/17.03.2018

p. Stencel

ul. Lawendowa 17

17/18.03.2018

p. Zielińscy

ul. Lawendowa 19

18/19.03.2018

p. Janiccy

ul. Lawendowa 21

19/20.03.2018

p. Boryńscy

ul. Lawendowa 23

20/21.03.2018

 

ul. Lawendowa 25

21/22.03.2018

p. Skowronek

ul. Lawendowa 34

22/23.03.2018

 

ul. Lawendowa 36

23/24.03.2018

p. Derengowscy

ul. Lawendowa 56

24/25.03.2018

 

ul. Lawendowa

25/26.03.2018

p. Czupryńscy

Leźno 51 A

26/27.03.2018

p. Nagórscy

Leźno 49 A

27/28.03.2018

p. Seelau

Leźno 49 B

Triduum Paschalne, Wielkanoc – Ikona znajduje się w kościele

07/08.04.2018

p. Mazur

Leźno 49 C

08/09.04.2018

p. Borzyszkowscy

Leźno 43 A

09/10.04.2018

p. Rychert

Leźno 49

10/11.04.2018

p. Rychert

Leźno 48

 

 

 

PEREGRYNACJA IKONY JEDNOŚCI W PARAFII

I. WPROWADZENIE PASTORALNE

 

 1. Naturalnym miejscem modlitwy, obok kościołów i kaplic, jest dom rodzinny. To w nim z reguły człowiek uczy się znaku krzyża, pierwszych modlitw. To w nim zaczyna i kończy swój dzień pacierzem. Rodzina stanowi podstawową formę życia społecznego, jest środowiskiem przekazywania życia w każdym jego wymiarze, także tym duchowym. Modlitwa jednoczy członków rodziny z Bogiem i z sobą nawzajem, pozwala spojrzeć na codzienne sprawy przez pryzmat Bożej Miłości i łaski, której On udziela na modlitwie.
 2. Dlatego ważne jest, by nabożeństwo przyjęcia Ikony Jedności odbyło się w takiej porze dnia, by możliwie wszyscy domownicy byli obecni.
 3. Do wspólnej modlitwy warto zaprosić Rodzinę – rodziców, teściów, rodzeństwo, czy dzieci, które już wyprowadziły się z domu, by czas modlitwy stał się także okazją do rodzinnego spotkania.
 4. Moment przyjęcia Ikony Jedności od sąsiadów oraz Jej przekazania do kolejnego domu to także doskonała okazja do budowania wspólnoty sąsiedzkiej. Do wspólnego nabożeństwa można zaprosić także sąsiadów z ulicy, czy bloku, przyjaciół i znajomych.
 5. Zaleca się, by podkreślić wyjątkowość i świętość czasu nawiedzenia Ikony Jedności przez świąteczny strój.
 6. Godzina przyjęcia Ikony Jedności oraz Jej przekazania sąsiadom ustalana jest indywidualnie w gronie sąsiadów, zgodnie z programem peregrynacji dostępnym na stronie internetowej parafii i tablicy ogłoszeń.
 7. Ikonę do kolejnego domu zanoszą Rodziny, u których Ikona gościła. Przekazując Ikonę odmawiają oni modlitwę błogosławieństwa nad swymi sąsiadami oraz uczestniczą we wspólnej modlitwie w domu.
 8. Ikonę Jedności po Jej uroczystym przyjęciu należy ustawić w widocznym miejscu, które będzie sprzyjało wspólnej modlitwie wszystkich domowników i gości.
 9. Miejsce, w którym będzie ustawiona Ikona Jedności należy przystroić białym obrusem. Zalecane jest także ustawienie zapalonej świecy i, jeśli jest taka możliwość, kadzielnicy. Można także to miejsce przystroić kwiatami.
 10. Czas Nawiedzenia Ikony Jedności należy w miarę możliwości przeżyć wspólnotowo, koncentrując w tym dniu wokół Ikony życie religijne i modlitewne całej Rodziny.
 11. Podczas nawiedzenia Ikony Jedności można odmawiać dowolne modlitwy, zarówno zapisane w niniejszym modlitewniku, jak i te praktykowane w rodzinie i znane w tradycji kościoła.

II. NABOŻEŃSTWO PRZYJĘCIA IKONY JEDNOŚCI W DOMU RODZINNYM

 

 

 1. W dogodnej i ustalonej z sąsiadami porze dnia rodzina, u której była Ikona Jedności przynosi Ją do sąsiadów i w bramie posesji lub progu domu przekazuje Ją zgromadzonym domownikom.
 2. Przekazując Ikonę Jedności jedna z osób odmawia głośno błogosławieństwo Aaronowe (por Lb 4, 24-26). Mówi do zebranych:

 

Niech Was Pan błogosławi i strzeże.

Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad wami,

Niech was darzy swą łaską.

Niech zwróci ku wam oblicze swoje

I niech was obdarzy pokojem.

Wszyscy odpowiadają: Amen.

 

 

 1. Głowa Rodziny, lub inny z domowników, bierze Ikonę Jedności i w towarzystwie wszystkich zebranych osób zanosi Ikonę na uprzednio przygotowane miejsce. W tym czasie można śpiewać stosowną pieśń.
 2. Po ustawieniu Ikony w dogodnym miejscu zapala się świece i, jeśli to możliwe rozpala kadzidło. Następnie zebrani modlą się przez chwilę w milczeniu.
 3. Następnie Głowa Rodziny, lub inny z domowników rozpoczyna modlitwę:

 

 

Chwała Tobie, Ojcze, Boże Abrahama, Izaaka i Jakuba!

Ty posłałeś proroków, swoje sługi, aby głosili Twoje słowo wiernej miłości i wzywali twój lud do pokuty.

Nad brzegami Jordanu wezwałeś Jana Chrzciciela, głos wołający na pustyni, posłany do całej krainy nad Jordanem, aby przygotował drogę Panu i głosił nadejście Jezusa.

Chwała Tobie, Chryste, Synu Boży!

Przyszedłeś nad wody Jordanu, aby przyjąć chrzest z ręki Jana. Duch zstąpił na Ciebie jako gołębica. Niebo otwarło się nad Tobą i dał się słyszeć głoś Ojca: „To jest mój Syn umiłowany!” Znad brzegu tej rzeki, uświęconej Twoją obecnością, poszedłeś dalej, aby chrzcić nie tylko wodą, ale ogniem i Duchem Świętym.

Chwała Tobie, Duchu Święty, Panie i Ożywicielu!

Twoją mocą Kościół zostaje ochrzczony, zstępuje z Chrystusem w otchłań śmierci i z Nim powstaje do nowego życia. Twoją mocą zostajemy wyzwoleni od grzechu, aby stać się dziećmi Bożymi, chwalebnym Ciałem Chrystusa. Twoją mocą zwyciężony zostaje wszelki lęk, a Ewangelia miłości głoszona jest we wszystkich częściach ziemi na chwałę Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego, któremu niech będzie wszelka chwała po wszystkie czasy. Amen

 

 

 

 

 

 

 1. Po chwili ciszy Głowa Rodziny odmawia następującą modlitwę:

 

Módlmy się.

Boże, Ojcze, Ty zesłałeś na świat swojego Syna, Słowo Prawdy, i Ducha Uświęciciela, aby objawić ludziom Tajemnicę Bożego życia; spraw, abyśmy wyznając prawdziwą wiarę, uznawali wieczną chwałę Trójcy i uwielbiali Jedność osób Bożych w potędze ich działania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, Który z Tobą żyje i Króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

 

 1. Zebrani mogą usiąść. Rozpoczyna się krótka liturgia Słowa.
 2. Ktoś z obecnych odczytuje fragment Pisma Świętego (Rdz. 18,1-5)

 

Czytanie z Księgi Rodzaju

Bóg w gościnie u Abrahama

Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia. Abraham spojrzawszy dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich podążył od wejścia do namiotu na ich spotkanie. A oddawszy im pokłon do ziemi, rzekł: «O Panie, jeśli darzysz mnie życzliwością, racz nie omijać Twego sługi! Przyniosę trochę wody, wy zaś raczcie obmyć sobie nogi, a potem odpocznijcie pod drzewami. Ja zaś pójdę wziąć nieco chleba, abyście się pokrzepili, zanim pójdziecie dalej, skoro przechodzicie koło sługi waszego». A oni mu rzekli: «Uczyń tak, jak powiedziałeś».

Oto Słowo Boże.

 

Wierni odpowiadają: Bogu niech będą dzięki.

 

 1. Wszyscy przez chwilę w milczeniu rozważają Słowo Boże.
 2. Następnie Głowa Rodziny rozpoczyna Modlitwę Powszechną. Poszczególne wezwania może odczytać Głowa Rodziny lub ktoś z domowników.

 

Bogu w Trójcy Jedynemu, który nawiedził nasz dom w świętym wizerunku Ikony Jedności z ufnością przedstawmy nasze pokorne błagania.

 

- Błagajmy za Kościołem świętym, aby wsparty ingerencją Ducha Świętego, nie lękał się wrogości współczesnego świata, ale z wiarą wyznawał, że Jezus jest jedynym Zbawicielem ludzi. Ciebie prosimy.

- Błagajmy za naszą wspólnotą parafialną, by czas peregrynacji Ikony Trójcy Świętej, przyczynił się do naszego nawrócenia i duchowego wzrostu.

- Błagajmy za rodzinami naszej parafii, za naszymi sąsiadami i naszą rodziną, abyśmy życiem świadczyli o wierności i umiłowaniu Chrystusa i Kościoła. Ciebie prosimy.

- Błagajmy za ludźmi, którzy nie mają poczucia grzechu, aby łaska Boża otworzyła im oczy i zaowocowała w nich prawdziwą pokorą i głęboką wiarą. Ciebie prosimy.

- Błagajmy za tymi, którzy odeszli z tego świata, aby wszystkie niewierności i uchybienia ich doczesnego życia spłonęły w ogniu Bożego Miłosierdzia. Ciebie prosimy.

- Błagajmy za nas tu obecnych, abyśmy wypełniając Bożą wolę stali się narzędziem w budowaniu jedności i pokoju. Ciebie prosimy.

 

 

 

 

 

 1. Wszyscy odmawiają wspólnie Modlitwę Pańską

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się Imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

 

 1. Głowa rodziny kończy modlitwę Pańską:

Prosimy Cię Boże, ześlij na nas swoje błogosławieństwo i wlej w nasze serca moc Ducha Świętego. Udziel nam Panie pomocy, abyśmy dobrze i mądrze wykorzystywali czas Twego Nawiedzenia i każdego dnia zapraszali Ciebie do naszego wspólnego życia w małżeństwie i rodzinie oraz wspólnocie sąsiedzkiej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 1. Na zakończenie wszyscy wspólnie odmawiają antyfonę:

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

 1. Po modlitwie wspólnej wypada, by chwilę adorować Ikonę Jedności w ciszy, przedstawiając Bogu swoje osobiste intencje.
 2. Pomocą w refleksji mogą być modlitwy zamieszczone na końcu tego modlitewnika.
 3. Po zakończeniu modlitwy warto, w miarę możliwości zaprosić wszystkich obecnych, na symboliczny poczęstunek.

 

 

 

 

 

III. NIESZPORY (Modlitwa wieczorna)

1. Prowadzący (P) wstaje i czyniąc znak krzyża rozpoczyna modlitwę słowami:

P. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.

W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.

P. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,

W. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

2. Następnie wspólnie odczytuje się hymn trwając w postawie stojącej.

HYMN

1 O Boże w Trójcy niepojęty,

Swoją potęgą wszechmogącą

Stworzyłeś czas i nim kierujesz,

Sam pozostając nad wiekami.

2 Wystarczasz sobie w pełni, Boże,

Masz bowiem szczęście niezmierzone;

Przeczysty, prosty i troskliwy,

Ziemię ogarniasz i przestworza.

3 Wszelkiego życia źródło, Ojcze,

Synu, Ojcowskiej chwały blasku,

I Ty, co jesteś Obu tchnieniem,

Duchu miłości nieskończonej.

4 Od Ciebie, Boże najłaskawszy,

Wszystko, co dobre jest i piękne,

Wywodzi pierwszy swój początek,

Ty zaś je w bycie podtrzymujesz.

5 Obdarzasz nas przedziwną łaską,

Czyniąc synami przybranymi,

Więc daj nam stać się Twą świątynią,

Byśmy się Tobie podobali.

6 O żywe Światło, w chwale nieba

Połącz nas z chórem Twych aniołów;

Będziemy wtedy Cię sławili

Pieśnią miłości i podzięki. Amen.

 

3. Wszyscy siadają. Rozpoczyna się czytanie Psalmów. 1 ant. odczytuje jeden z uczestników liturgii. Natomiast następujące po antyfonie wersety psalmu można czytać wspólnie, lub z podziałem na dwa głosy np. żeński i męski. Czytamy naprzemiennie, raz jeden, raz drugi głos. Kolejne antyfony i psalmy wykonuje się według tego samego porządku.

 

 

PSALMODIA

1 ant. Gdy Jezus został ochrzczony, * otwarły się niebiosa, / Duch Boży jak gołębica zstąpił na Niego / i zabrzmiał głos Ojca: / Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.

Psalm 110, 1-5. 7
Mesjasz królem i kapłanem

Trzeba bowiem, aby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół u stóp swoich (1 Kor 15, 25)

Rzekł Pan do Pana mego: *

"Siądź po mojej prawicy,

Aż uczynię Twych wrogów *

podnóżkiem stóp Twoich".

Pan rozciągnie moc Twego berła ze Syjonu; *

panuj wśród swych nieprzyjaciół!

Przy Tobie panowanie w dniu Twego triumfu: †

W blasku świętości *

z łona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę.

Pan przysiągł i tego nie odwoła: *

"Tyś jest kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka".

Pan jest po Twojej prawicy, *

zetrze królów w dzień swego gniewu.

On po drodze pić będzie z potoku, *

dlatego głowę podniesie.

Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

Ant. Gdy Jezus został ochrzczony, / otwarły się niebiosa, / Duch Boży jak gołębica zstąpił na Niego / i zabrzmiał głos Ojca: / Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.

 

2 ant. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, * udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

 

Psalm 114
Wyjście Izraela z Egiptu

Wy, którzyście wzgardzili tym światem, zrozumcie, że i wy także wyszliście z Egiptu (św. Augustyn)

Gdy Izrael wychodził z Egiptu, *

dom Jakuba od ludu obcego,

Przybytkiem jego stał się Juda, *

Izrael jego królestwem.

Morze to ujrzało i uciekło, *

Jordan swój bieg odwrócił,

Góry skakały jak barany, *

pagórki niby jagnięta.

Cóż ci jest, morze, że uciekasz? *

Czemu bieg swój odwracasz, Jordanie?

Góry, czemu skaczecie jak barany *

i niby jagnięta, pagórki?

Drżyj, ziemio, przed obliczem Pana, *

przed obliczem Boga Jakuba,

Który zmienia opokę w jezioro, *

a skałę w źródło wody.

Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

Ant. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, / udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

 

3 ant. Święty, Święty, Święty, * Pan Bóg wszechmogący, / Który był i Który jest, i Który przychodzi.

Pieśń (Ap 19, 1c-2a. 5b. 7)
Gody Baranka

Alleluja. Zbawienie, chwała i moc należą do Boga naszego, *

bo Jego wyroki są prawdziwe i sprawiedliwe. Alleluja.

Alleluja. Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy, *

którzy się Go boicie, wielcy i mali. Alleluja.

Alleluja. Bo zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący, *

Alleluja weselmy się i radujmy, i oddajmy Mu chwałę. Alleluja.

Alleluja. Bo nadeszły gody Baranka, *

a Jego Małżonka się przystroiła. Alleluja

Alleluja. Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu. Alleluja.

Alleluja. Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen. Alleluja

Ant. Święty, Święty, Święty, / Pan Bóg wszechmogący, / Który był i Który jest, i Który przychodzi.

 

4. Jedna z osób uczestniczących w modlitwie czyta fragment PŚ. W tym czasie zgromadzeni siedzą. Po czytaniu wypada zachować chwilę milczenia.

 

CZYTANIE Ef 4, 3-6

Usiłujcie zachować jedność ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.

 

5. Po czytaniu następuje responsorium. Prowadzący rozpoczyna modlitwę według poniższego programu. Wierni odpowiadają:

 

RESPONSORIUM KRÓTKIE

 1. Błogosławmy Jedynego Boga w Trójcy Świętej, * Uwielbiajmy Go na wieki.
  W. Błogosławmy Jedynego Boga w Trójcy Świętej, / Uwielbiajmy Go na wieki.
  P. Samemu Bogu cześć i chwała.
  W. Uwielbiajmy Go na wieki.
  P. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  W. Błogosławmy Jedynego Boga w Trójcy Świętej, / Uwielbiajmy Go na wieki.

 

6. Po responsorium wszyscy wstają, a ktoś z zebranych odczytuje antyfonę do pieśni Maryi. Samą Pieśń czyta się wspólnie, lub z podziałem na głosy.

 

PIEŚŃ MARYI

Ant. Całym sercem i ustami wyznajemy i uwielbiamy * Ciebie, Boże, Ojcze wiekuisty, / Ciebie, Synu Jednorodzony, / Ciebie, Duchu Święty Pocieszycielu, / święta i nierozdzielna Trójco, / Tobie chwała na wieki.

Wielbi dusza moja Pana *

i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.

Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *

Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *

a Jego imię jest święte.

Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *

nad tymi, którzy się Go boją.

Okazał moc swego ramienia, *

rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.

Strącił władców z tronu, *

a wywyższył pokornych.

Głodnych nasycił dobrami, *

a bogatych z niczym odprawił.

Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *

pomny na swe miłosierdzie,

Jak obiecał naszym ojcom, *

Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

Ant. Całym sercem i ustami wyznajemy i uwielbiamy / Ciebie, Boże, Ojcze wiekuisty, / Ciebie, Synu Jednorodzony, / Ciebie, Duchu Święty Pocieszycielu, / święta i nierozdzielna Trójco, / Tobie chwała na wieki.

 

7. Po odśpiewaniu Pieśni Prowadzący rozpoczyna modlitwę powszechną. Wezwanie Chwała Ojcu… odmawiają wszyscy. Prośby może odczytać ktoś z uczestników modlitwy lub sam prowadzący.

PROŚBY

Bóg Ojciec mocą Ducha Świętego ożywił ciało Chrystusa, swojego Syna, i uczynił je dla nas źródłem życia. Zanośmy słowa uwielbienia do Boga Jedynego w Trzech Osobach: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Ojcze, wszechmogący, wieczny Boże, w imię swego Syna ześlij Kościołowi Ducha Świętego Pocieszyciela,
- niech go zjednoczy w miłości i udoskonala w prawdzie.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Panie, poślij robotników na swoje żniwo, niech nauczają wszystkie narody oraz udzielają chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego,

- niech utwierdzają ochrzczonych w wierze.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Panie, wspomagaj wszystkich, którzy cierpią prześladowanie z powodu imienia Twojego Syna,

- bo On obiecał, że ześlesz Ducha Prawdy, aby w nich przemawiał.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Niech wszyscy poznają Ciebie, wszechmocny Ojcze, Słowo i Ducha Świętego,

- niech wszyscy wierzą w jednego Boga, Jemu ufają i Jego nad wszystko miłują.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Ojcze wszystkiego, co żyje, dopuść zmarłych do udziału w Twojej chwale,

- w której Twój Syn i Duch Święty króluje z Tobą w wiecznej jedności.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

8. Modlitwę próśb kończy modlitwa Pańska: Ojcze nasz...

9. Po Modlitwie Pańskiej Prowadzący modli się tymi Słowami:

MODLITWA

Boże Ojcze, Ty zesłałeś na świat Twojego Syna, Słowo Prawdy, i Ducha Uświęciciela, aby objawić ludziom tajemnicę Bożego życia; spraw, abyśmy wyznając prawdziwą wiarę uznawali wieczną chwałę Trójcy * i uwielbiali Jedność Osób Bożych w potędze ich działania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

 

10. Nabożeństwo nieszporów kończy się wezwaniem prowadzącego:

P. Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. JUTRZNIA (Modlitwa poranna)

 

 1. Modlitwa poranna ma identyczny przebieg, jak wieczorne nieszpory. Modlitwę rozpoczyna się na stojąco od wezwania Prowadzącego:

 

P. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.

W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.

Chwała Ojcu... Alleluja.

W tym czasie wszyscy zebrani czynią znak krzyża.

 

 1. Następnie odczytuje się wspólnie hymn

HYMN

1 Boże wszechmocny, w Trójcy niepojęty,

Ciebie wielbimy pokłonem i pieśnią,

Ty bowiem jesteś celem i pragnieniem

Naszego ducha.

2 Stwórco wszystkiego, Ojcze, źródło życia,

Ty nas kształtujesz na swe podobieństwo;

Udziel nam wiary, która niech zasłuży

Na Twą nagrodę.

3 Z Ojca Zrodzony, blasku Jego chwały,

Zowiesz i czynisz nas braćmi swoimi;

Tyś winoroślą, my jej gałązkami,

Więc daj nam życie.

4 Duchu płomienny, światło i miłości,

Władasz stworzeniem z dobrocią i mocą;

Odnów umysły, rozpal swoim żarem

Człowiecze serca.

5 Gościu najmilszy, Boże jeden w Trójcy,

Daj nam Cię kochać i spełniać Twą wolę,

Byśmy na wieki zjednoczeni z Tobą

Wielbili Ciebie. Amen.

 

 1. Po hymnie wszyscy siadają. Jedna z osób odczytuje antyfonę (1 ant), a następnie uczestnicy odczytują fragmenty Psalmów (razem, lub z podziałem na da głosy)

 

PSALMODIA

1 ant. Tobie cześć i panowanie, * Tobie chwała i potęga, / Tobie sława i uwielbienie na wieki, / o błogosławiona Trójco.

Psalm 63, 2-9
Tęsknota za Bogiem

Ten czuwa przy Bogu, kto odrzuca ciemne uczynki

Boże, mój Boże, szukam Ciebie *

i pragnie Ciebie moja dusza.

Ciało moje tęskni za Tobą, *

jak zeschła ziemia łaknąca wody.

Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, *

by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.

Twoja łaska jest cenniejsza od życia, *

więc sławić Cię będą moje wargi.

Będę Cię wielbił przez całe me życie *

i wzniosę ręce w imię Twoje.

Moja dusza syci się obficie, *

a usta Cię wielbią radosnymi wargami,

Gdy myślę o Tobie na moim posłaniu *

i o Tobie rozważam w czasie moich czuwań.

Bo stałeś się dla mnie pomocą *

i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:

"Do Ciebie lgnie moja dusza, *

prawica Twoja mnie wspiera".

Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

Ant. Tobie cześć i panowanie, / Tobie chwała i potęga, / Tobie sława i uwielbienie na wieki, / o błogosławiona Trójco.

2 ant. Słusznie Cię chwalą, * wielbią i wysławiają / wszystkie Twoje stworzenia, / o błogosławiona Trójco.

Pieśń (Dn 3, 57-88. 56)
Całe stworzenie wielbi Boga

Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy (Ap 19, 5)

Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła Pańskie, *

chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.

Błogosławcie Pana, aniołowie Pańscy, *

błogosławcie Pana, niebiosa.

Błogosławcie Pana, wszelkie wody podniebne, *

błogosławcie Pana, wszystkie potęgi.

Błogosławcie Pana, słońce i księżycu, *

błogosławcie Pana, gwiazdy na niebie.

Błogosławcie Pana, deszcze i rosy, *

błogosławcie Pana, wszystkie wichry niebieskie.

Błogosławcie Pana, ogniu i żarze, *

błogosławcie Pana, upale i chłodzie.

Błogosławcie Pana, rosy i szrony, *

błogosławcie Pana, mrozy i zimna.

Błogosławcie Pana, lody i śniegi, *

błogosławcie Pana, dnie i noce.

Błogosławcie Pana, światło i ciemności, *

błogosławcie Pana, błyskawice i chmury.

Niech ziemia błogosławi Pana, *

niech Go chwali i wywyższa na wieki.

Błogosławcie Pana, góry i pagórki, *

błogosławcie Pana, wszelkie rośliny na ziemi.

Błogosławcie Pana, źródła wodne, *

błogosławcie Pana, morza i rzeki.

Błogosławcie Pana, wieloryby i morskie stworzenia, *

błogosławcie Pana, wszelkie ptaki powietrzne.

Błogosławcie Pana, dzikie zwierzęta i trzody, *

błogosławcie Pana, synowie ludzcy.

Błogosław Pana, Izraelu, *

chwal Go i wywyższaj na wieki.

Błogosławcie Pana, kapłani Pańscy, *

błogosławcie Pana, słudzy Pańscy.

Błogosławcie Pana, duchy i dusze sprawiedliwych, *

błogosławcie Pana, święci i pokornego serca.

Błogosławcie Pana, Chananiaszu, Azariaszu i Miszaelu, *

chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.

Błogosławmy Ojca i Syna, i Ducha Świętego, *

chwalmy Go i wywyższajmy na wieki.

Błogosławiony jesteś, Panie, na sklepieniu nieba, *

pełen chwały i wywyższony na wieki.

Ant. Słusznie Cię chwalą, / wielbią i wysławiają / wszystkie Twoje stworzenia, / o błogosławiona Trójco.

3 ant. Wszystko pochodzi od Boga, * wszystko istnieje przez Niego i w Nim, / Jemu chwała na wieki.

Psalm 149
Radość świętych

Synowie Kościoła, synowie nowego ludu, radują się swym Królem, Chrystusem (Hezychiusz)

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *

głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych.

Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą, *

a synowie Syjonu radują swym Królem.

Niech imię Jego czczą tańcem, *

niech grają Mu na bębnie i cytrze.

Bo Pan swój lud miłuje, *

pokornych wieńczy zwycięstwem.

Niech święci cieszą się w chwale, *

niech się weselą przy uczcie niebieskiej.

Chwała Boża niech będzie w ich ustach, *

a miecz obosieczny w ich ręku,

Aby pomścić się na poganach *

i karę wymierzyć narodom,

Aby ich królów zakuć w kajdany, *

a dostojników w żelazne łańcuchy,

Aby się spełnił wydany na nich wyrok. *

To jest chwałą wszystkich świętych Jego.

Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wszystko pochodzi od Boga, / wszystko istnieje przez Niego i w Nim, / Jemu chwała na wieki.

 

 1. Jedna z osób odczytuje poniższe czytanie:

 

CZYTANIE 1 Kor 12, 4-6

Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich.

 1. Po chwili milczenia Prowadzący rozpoczyna modlitwę responsorium, a wierni odpowiadają:

 

RESPONSORIUM KRÓTKIE

 1. Tobie chwała, Tobie uwielbienie, * O błogosławiona Trójco.

W. Tobie chwała, Tobie uwielbienie, / O błogosławiona Trójco.

 1. Tobie dziękczynienie na wieki wieków.

W. O błogosławiona Trójco.

 1. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

W. Tobie chwała, Tobie uwielbienie, / O błogosławiona Trójco.

 

 1. Po Responsorium jedna z osób odczytuje antyfonę do Pieśni Zachariasza, a następnie wspólnie odczytujemy tekst pieśni.

 

 

PIEŚŃ ZACHARIASZA Łk 1, 68-79

 

Ant. Niech będzie błogosławiony Bóg, * Jedyny w Trójcy Świętej, / który stworzył świat i nim rządzi; / Jemu chwała teraz i na wieki.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *

bo lud swój nawiedził i wyzwolił.

I wzbudził dla nas moc zbawczą *

w domu swego sługi Dawida.

Jak zapowiedział od dawna *

przez usta swych świętych proroków,

Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *

i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;

Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *

i wspomni na swe święte przymierze,

Na przysięgę, którą złożył *

ojcu naszemu Abrahamowi.

Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *

służyć Mu będziemy bez trwogi,

W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *

po wszystkie dni nasze.

A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *

gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.

Jego ludowi dasz poznać zbawienie *

przez odpuszczenie grzechów.

Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *

z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,

By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *

aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.

Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

Ant. Niech będzie błogosławiony Bóg, / Jedyny w Trójcy Świętej, / który stworzył świat i nim rządzi; / Jemu chwała teraz i na wieki.

 1. Prowadzący rozpoczyna następnie modlitwę próśb:

 

PROŚBY

Z radością uwielbiajmy Boga Jedynego w Trzech Osobach:
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

Ojcze Święty, ponieważ nie wiemy, jak mamy się modlić, daj nam Ducha Świętego, niech wspiera naszą słabość i wstawia się za nami zgodnie z Twoją wolą. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

Synu Boży, Ty prosiłeś Ojca, aby dał Twemu Kościołowi Pocieszyciela, spraw, aby Duch Prawdy pozostał z nami na zawsze.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu

Przybądź, Duchu Święty, i rozdaj nam hojnie swoje owoce: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie, wiarę, skromność, wstrzemięźliwość, czystość. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

Wszechmocny Ojcze, Ty posłałeś do serc naszych Ducha Twego Syna, który woła: Abba, Ojcze, niech kieruje nami Duch Święty, abyśmy razem z Chrystusem mieli udział w dziedzictwie wiecznego życia. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

Chryste, Ty posłałeś Ducha Pocieszyciela, który pochodzi od Ojca, aby dawał o Tobie świadectwo, wspomagaj nas, abyśmy także świadczyli o Tobie wobec ludzi.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

Ojcze nasz...

 1. Modlitwę Pańską kończy modlitwa:

 

MODLITWA

Boże Ojcze, Ty zesłałeś na świat Twojego Syna, Słowo Prawdy, i Ducha Uświęciciela, aby objawić ludziom tajemnicę Bożego życia; spraw, abyśmy wyznając prawdziwą wiarę uznawali wieczną chwałę Trójcy * i uwielbiali Jedność Osób Bożych w potędze ich działania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

 1. Zakończenie jutrzni, podobnie jak w nieszporach należy do prowadzącego

 

P. Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.

 

V. TEKSTY BIBLIJNE DO MEDYTACJI

 

MODLITWA ARCYKAPŁAŃSKA CHRYSTUSA (J 17, 1-26)

To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: «Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał.

Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał. Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i w nich zostałem otoczony chwałą.

Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się spełniło Pismo. Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata.

Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie.

Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich».

 

VI. MODLITEWNIK

 

LITANIA DO TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ

 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze Wszechmogący, Stworzycielu świata Boże, zmiłuj się nad nami

Synu Przedwieczny, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Najświętszy, Uświęcicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami

Święta Trójco, jedyny Boże, w trzech Osobach niepojęty i niewysłowiony, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, jedyny Boże, przez którego i w którym jest wszystko

Święta Trójco, jedyny Boże, którego niebo i ziemia ogarnąć nie mogą

Święta Trójco, jedyny Boże, który jako Ojciec opatrznością wszystko rządzisz

Święta Trójco, jedyny Boże, który czynisz cuda na ziemi

Święta Trójco, jedyny Boże, Obrońco nasz i zapłato nasza wielka

Święta Trójco, jedyny Boże, litościwy, cierpliwy i wielkiego miłosierdzia

Święta Trójco, jedyny Boże, Królu nad królami i Panie nad wszystkimi panującymi

Święta Trójco, jedyny Boże, który nie chcesz zguby grzesznego człowieka

Święta Trójco, jedyny Boże, który pokutujących do łaski Swojej przyjmujesz
Święta Trójco, jedyny Boże, którego właściwością jest okazywać zawsze miłosierdzie

Bądź nam miłościw, przepuść nam Panie

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Panie

Bądź nam miłościw, wybaw nas Panie

Od zarazy, głodu, ognia i wojny, wybaw nas, Panie

Od nagłej i niespodziewanej śmierci, wybaw nas, Panie

Przez Wszechmoc Twoją, Boże, Ojcze, Stworzycielu nasz, wysłuchaj nas Panie

Przez Wcielenie, mękę i śmierć Twoją, Synu Boży, Zbawicielu nasz

Przez oświecenie Twoje, Duchu, Pocieszycielu nasz

Przez przyczynę Najświętszej Panny Maryi i wszystkich Świętych Twoich, prosimy niegodne stworzenia Twoje

Abyśmy Ciebie, Boga naszego, ze wszystkiego serca, ze wszystkiej duszy i ze wszystkich sił naszych kochali i miłowali

Abyśmy przykazania i nauki Twoje wiernie zachowywali

Abyś nam grzechy odpuścić i do chwały królestwa Twojego przyjąć raczył

Święty Boże, Święty mocny; Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami.

 

MODLITWY ZA MAŁŻEŃSTWO

Modlitwa małżonków

Boże, w majestacie nieskończony, który stworzyłeś nas na wyobrażenie swoje, pomóż nam dostrzegać w sobie wzajemne podobieństwo Twoje i szanować siebie. Miłości niepojęta, który w Synu swoim umiłowałeś nas do końca, odnawiaj w nas miłość, ślubowaną przed Twoim ołtarzem, aby w nas nie gasła i nie słabła, abyśmy miłując się wzajemnie, szukali Twojej woli na każdy dzień.

Boże, który, wierny jesteś w obietnicach swoich, Boże wieczny i niezmienny, wzmacniaj nasze słowo wierności małżeńskiej, aby słabość nie zwyciężyła nas, aby niebezpieczeństwa nas nie pokonały, ale, by jaśniała wierność w naszym związku ku Twojej chwale. Amen.

 

Modlitwa małżonków

Panie, kochamy się i dlatego jesteśmy szczęśliwi tak, jak jesteśmy szczęśliwi kochając Ciebie. Nasza miłość czasami błądzi. Prosimy Cię więc o pomoc w dotrzymaniu naszych zobowiązań uczciwości, wierności i wzajemnego odnajdywania siebie.

Nie pozwól, aby nasze gesty miłości były wyrazem małostkowości czy egoizmu. Nie chroń nas przed trudną miłością, ale przestrzegaj kiedy wystawiamy na próbę Twą cierpliwość. Tobie ofiarujemy nasz zapał, siłę naszej miłości, świadectwo naszego małżeńskiego powołania. Wyznajemy, że jesteśmy mocni naszą wiarą w Ciebie, który jesteś Miłością. We wszystkim Ty bądź naszym Ojcem i Ojcem naszych dzieci.

Matko Boża i Matko nasza, chcemy żyć, wzorując się na Twym całkowitym posłuszeństwie wobec woli Ojca, Tobie powierzamy naszą miłość; niech każdy jej gest będzie odbiciem wieczności. Wyjednaj nam moc Ducha Świętego, kiedy poczujemy się zmęczeni i osamotnieni. Bądź zawsze blisko nas, o Matko!

 

Modlitwa małżonków za siebie

Jezu, Królu i zespolenie serc wszystkich, panuj w naszych sercach. Spraw, abyśmy się wzajemnie miłowali, miłością czystą i ofiarną, pełną poświęcenia i wzajemnej służby na co dzień. Niech nic nie będzie dla nas trudne, nic wielkie, nic przykre, abyśmy mogli sobie zaświadczyć, że jesteśmy związani na śmierć i życie nierozerwalnym węzłem miłości, że należymy do siebie i mamy obowiązek pomagać sobie we wszystkich okolicznościach.
Udziel nam łaski cierpliwości w znoszeniu naszych wad i przykrych nawyków. Żadne z nas nie jest wolne od przywar, które mogą denerwować i zniechęcać. Dopomóż nam, Panie, abyśmy umieli ich nie zauważać, nie reagować na nie, nie czepiać się każdego słowa i drobiazgu.

Boże nasz i Panie, obdarz nas darem pokoju i wzajemnego uszanowania siebie. Niech nasze dzieci i wnuki widzą, z jaką delikatnością i serdecznością odnosimy się do siebie, jak jesteśmy uważni i czujni na wszystko, co jest wyrazem naszych najlepszych uczuć względem siebie.

Dodawaj nam siły, abyśmy umieli zwłaszcza w dniach choroby i sędziwej starości dbać o siebie, wzajemnie siebie obsłużyć i nieść ulgę w tych trudnych chwilach. Słowa przysięgi małżeńskiej: "Przysięgam ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską" - nabierają pełnej wymowy dopiero w dniach starości i doświadczeń życiowych.

Prosimy Ciebie, Matko nasza, natchnij nas duchem wzajemnej pomocy w kształtowaniu w nas coraz doskonalszego życia Bożego. W pogłębianiu naszej pobożności, w coraz doskonalszej służbie Bogu. Prowadź nas do zbawienia, byśmy mogli razem cieszyć się w niebie tak, jak razem przeszliśmy przez całe życie. Amen.

 

Modlitwa o odrodzenie Małżeństwa

Panie, przedstawiam Ci nasze małżeństwo – mojego męża (moją żonę) i mnie. Dziękuję, że nas połączyłeś, że podarowałeś nas sobie nawzajem i umocniłeś nasz związek swoim sakramentem. Panie, w tej chwili nasze małżeństwo nie jest takie, jakim Ty chciałbyś je widzieć. Potrzebuje uzdrowienia. Jednak dla Ciebie, który kochasz nas oboje, nie ma rzeczy niemożliwych. Dlatego proszę Cię:

– o dar szczerej rozmowy,

– o „przemycie oczu”, abyśmy spojrzeli na siebie oczami Twojej miłości, która „nie pamięta złego” i „we wszystkim pokłada nadzieję”,

– o odkrycie – pośród mnóstwa różnic – tego dobra, które nas łączy, wokół którego można coś zbudować (zgodnie z radą Apostoła: zło dobrem zwyciężaj),

– o wyjaśnienie i wybaczenie dawnych urazów, o uzdrowienie ran i wszystkiego, co chore, o uwolnienie od nałogów i złych nawyków.

Niech w naszym małżeństwie wypełni się wola Twoja. Niech nasza relacja odrodzi się i ożywi, przynosząc owoce nam samym oraz wszystkim wokół. Ufam Tobie, Panie Jezu, i już teraz dziękuję Ci za wszystko, co dla nas uczynisz. Uwielbiam Cię w sercu i błogosławię w całym moim życiu. Amen.

Święty Józefie, sprawiedliwy mężu i ojcze, który z takim oddaniem opiekowałeś się Jezusem i Maryją – wstaw się za nami. Zaopiekuj się naszym małżeństwem. Powierzam Ci również inne małżeństwa, szczególnie te, które przeżywają jakieś trudności. Proszę – módl się za nami wszystkimi! Amen.

Modlitwa w problemach małżeńskich

Święty Judo Tadeuszu, zwracamy się do Ciebie w naszych problemach małżeńskich. Błagaj Wszechmogącego Boga, aby udzielił nam światła do zobaczenia siebie nawzajem takimi, jakimi naprawdę jesteśmy.

Pomóż nam codziennie wzrastać w poznaniu siebie i wzajemnej miłości, ucząc się kochać i być kochanym. Pozwól nam, święty Judo Tadeuszu, zobaczyć i wykorzenić wszelkie objawy egoizmu i dziecinnego szukania siebie - tych ukrytych nieprzyjaciół dojrzałej miłości. Daj, abyśmy ucząc się dawać i przyjmować miłość, wspierali się wzajemnie przez wszystkie pozostałe dni naszego życia małżeńskiego. Amen.

 

Modlitwa za małżeństwa zagrożone rozbiciem

Kochany Ojcze! Stwórczym aktem powołałeś do istnienia małżeństwo. Chciałeś bowiem zapewnić nam najlepszy sposób wypełniania przykazania miłości. Po okresie ludzkiej niemocy i egoizmu, posłałeś na świat swego Syna Jezusa Chrystusa, aby przywrócił nam dar miłości. Odtąd małżonkowie mają moc do realizowania miłości małżeńskiej. Proszę Ciebie, Dobry Ojcze i Stwórco, obdarz nasze małżeństwo miłością.

Panie Jezu, który jesteś wcieleniem Boskiej miłości i prawdy, uchroń nasze małżeństwo przed utratą pierwotnej miłości. Maryjo i Józefie, Święci Małżonkowie, wstawiajcie się za ślubującymi sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską.

Proszę Ciebie, Jezu Chryste, aby nasze małżeństwo obdarowane było cudem przemiany. Przemieniaj nasze urazy w przebaczenie, oziębłość w żar miłości ofiarnej, szorstkość w delikatność, słowa przykre w pełne czułości, oddalenie w bliskość, smutek w radość, obojętność w pragnienie bycia razem. Oby w naszym małżeństwie objawiła się Twoja Boska miłość i Twoja chwała. Tobie i Twojej Matce zawierzamy nasze szczęście małżeńskie i rodzinne. Amen

 

Modlitwa o uratowanie małżeństwa (o. Gabriela Amortha, watykańskiego egzorcysty)

W święte imię Jezusa Chrystusa, przez Jego Najdroższą Krew, przez którą wszyscy zostaliśmy zbawieni, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, wszystkich świętych Archaniołów a szczególnie św. Michała Archanioła, wszystkich Świętych Archaniołów i Aniołów i wszystkim Świętych w Niebie, razem ze świętym ojcem Pio, św. Janem Pawłem II, św. siostrą Faustyną, św. Gemmą Galgani, św. Janem Bosko, św. Dominikiem Savio (wymienić wszystkich bliskich sobie Świętych) rozkazuję i nakazuję Alimajowi i jego legionom, Asmodeuszowi i jego legionom, Belzebubowi i jego legionom, Szatanowi i jego legionom, Lucyferowi i jego legionom a szczególnie wszystkim złym duchom kłamstwa i zwodzenia, zaburzeń umysłowych psychicznych i fizycznych, zamętu myślenia, Danowi i jego legionom, Abu i jego legionom i wszelkim legionom diabelskim, które atakują mojego współmałżonka, żeby natychmiast odeszły od Niego i nigdy więcej nie wracały! Rozkazuję i nakazuję to w imię Jezusa Chrystusa!

W święte Imię Jezusa Chrystusa, przez Jego Najdroższą Krew przelaną za całą ludzkość, za wstawiennictwem św. Michała Archanioła i wszystkich Świętych a szczególnie Matki Bożej, Matki Pięknej Miłości NA MOCY SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA zdejmuję i zrywam, rozwiązuję, niszczę, łamię i unicestwiam wszelki wpływ diabelski, którego mój mąż (moja żona) doświadcza na skutek przekleństwa rzuconego na niego i na nas, na Jego i naszą rodzinę; zdejmuję, zrywam i niszczę każde zaklęcie, urok i związanie na skutek rytuałów, czaru, magii i okultyzmu wykonanego przeciwko mojemu współmałżonkowi, mojemu małżeństwu w celu wywołania kłótni, podziału, cudzołóstwa, rozwodu i potępienia wiecznego.

W Imię Jezusa Chrystusa rozwiązuję i zrywam, zdejmuję i niszczę każde życzenie śmierci, niepowodzenia, klęski, zniszczenia i samozniszczenia rzucone na mnie, na mojego współmałżonka, na nasze małżeństwo, na nasz dom i nasze potomstwo. Rozwiązuję i zrywam, zdejmuję i niszczę każde przekleństwo rzucone na mnie i mojego współmałżonka przez osoby, które mnie nienawidzą z powodu zazdrości, zawiści i złośliwości serca.

W święte Imię Jezusa Chrystusa, przez Jego Najdroższą Krew, za wstawiennictwem Matki Bożej Niepokalanej, św. Michała Archanioła, wszystkich Świętych Archaniołów, wszystkich Świętych Aniołów i wszystkich Świętych, NA MOCY SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA, rozkazuję i nakazuję wszelkiemu duchowi nieczystemu, duchowi pornografii, masturbacji, cudzołóstwa i homoseksualizmu, który dręczy moje małżeństwo, mojego współmałżonka i mnie, żeby odszedł precz od nas i żeby nigdy więcej nie wracał! Rozwiązuję i niszczę te przekleństwa przywiązując je do krzyża Jezusa Chrystusa.

Działaj Jezu, uwalniaj, uzdrawiaj i lecz, nawracaj i uświęcaj nasze serca, nasze małżeństwo, naszą rodzinę i nasze pokolenia żyjące, minione i przyszłe, przez wzgląd na wiarę, którą pokładam w Tobie i w Twoje nieskończone miłosierdzie. Dziękuję Jezu, dziękuję Tobie Maryjo-Matko Pięknej Miłości, dziękuję Wam wszyscy Święci i Aniołowie za walkę o tę osobę, o moje małżeństwo.

 

W kryzysie małżeńskim

Ojcze nasz, zwracam się z pokorną i żarliwą prośbą do Ciebie. Tyś nas połączył nierozerwalnie w sakramencie małżeństwa i chcesz, abyśmy temu związkowi zostali wierni aż do śmierci. Nie sądziłem, że osoby, które się miłują, tak mogą się, wzajemnie ranić. Boże, pośpiesz na pomoc sercu memu, uczyń je przez to właśnie cierpienie mniej samolubnym. Poznaję coraz lepiej, jak trudny jest stan małżeński i jak niedoskonały, jeszcze jestem. Uczyń mnie wielkodusznym, bym umiał przebaczać. Daj mi cierpliwość podobną do tej, którą Ty mi okazujesz. Spraw, by w codziennych trudnościach i doświadczeniach moja miłość się wzmacniała i dojrzewała, aż minie zły czas. Panie, chcę zostać wiernym do końca. Amen.

MODLITWY ZA RODZINĘ

 

Modlitwa Ojca Świętego Jana Pawła II w intencji rodzin

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi, Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem, spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, narodzonego z Niewiasty przez Ducha Świętego, stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń. Spraw,' aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie.
Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości. Spraw, aby miłość umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa okazywała się. mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny.

Spraw wreszcie - błagamy Cię o to za pośrednictwem Matki Bożej Różańcowej - ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach i poprzez rodziny.

Ty, który jesteś Życiem, Prawdą i Miłością w jedności Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

Modlitwa za rodzinę odmawiana podczas VI Światowego Spotkania Rodzin w Meksyku 14-18 I 2009r.

Boże nasz, Trójco niepodzielna, Ty stworzyłeś człowieka "na obraz i podobieństwo swoje", i cudownie ukształtowałeś go jako mężczyznę i kobietę, aby w zjednoczeniu i we wzajemnej miłosnej współpracy, wypełniali Twoje zadanie "bycia płodnymi i panowania na ziemi".

Prosimy Cię w intencji wszystkich naszych rodzin, aby znalazły w Tobie swój wzór i pierwotny zamysł, który objawia się całkowicie w Świętej Rodzinie z Nazaretu, mogły żyć wartościami ludzkimi i chrześcijańskimi, koniecznymi dla wzmocnienia i podtrzymania życia w miłości oraz były fundamentem dla budowania naszej społeczności bardziej ludzkiej i chrześcijańskiej. Prosimy Cię o to za wstawiennictwem Maryi, Naszej Matki i św. Józefa. Przez Chrystusa Naszego Pana. Amen.

 

Zawierzenie rodzin Św. Rodzinie z Nazaretu papieża Franciszka

Jezusie, Maryjo i Józefie, ku Wam, Święta Rodzino z Nazaretu, kierujemy dziś nasze spojrzenie z podziwem i zaufaniem; w Was rozważamy piękno jedności w miłości prawdziwej; Wam polecamy wszystkie nasze rodziny, aby odnowiły się w nich cuda łaski.

Święta Rodzino z Nazaretu, pociągająca szkoło świętej Ewangelii: naucz nas naśladować Twoje cnoty mądrą dyscypliną duchową, daj nam jasne spojrzenie, umiejące rozpoznać dzieło Opatrzności w codziennych realiach życia.

Święta Rodzino z Nazaretu, wierna strażniczko tajemnicy zbawienia: spraw, by odrodził się w nas szacunek dla milczenia, uczyń nasze rodziny Wieczernikami modlitwy i przekształć je w małe Kościoły domowe, odnów pragnienie świętości, wspieraj szlachetny trud pracy, wychowania, słuchania, wzajemnego zrozumienia i przebaczenia.

Święta Rodzino z Nazaretu, rozbudź w naszym społeczeństwie świadomość sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny, dobra nieocenionego, którego nic nie może zastąpić. Niech każda rodzina stanie się gościnnym mieszkaniem dobroci i pokoju dla dzieci i osób starszych, dla chorych i samotnych, dla ubogich i potrzebujących pomocy.

Jezusie, Maryjo i Józefie, z ufnością Was błagamy, Wam się z radością powierzamy.

 

Modlitwa rodziców do Anioła Stróża dziecka poczętego

Aniele Boży Stróżu dziecka poczętego, którym Dobry Bóg nas obdarował i Twej opiece powierzył, prosimy Cię, abyś nieustannie czuwał nad naszym dzieckiem i wypraszał mu potrzebne łaski: zdrowia, prawidłowego rozwoju i szczęśliwego przyjścia na świat. Wielbiąc Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Stwórcę i Dawcę Życia, prosimy Cię, aby ten błogosławiony czas oczekiwania umocnił naszą miłość, pogłębił więź małżeńską i przyczynił się do wzrostu wiary i nadziei, którą pokładamy w Tobie. Amen!

 

 

Modlitwa ojca rodziny

Ojcze nasz w niebie, dziękuję Ci za łaskę, że z Tobą, Boże, dzielę imię i godność ojca. Jak pozwoliłeś mi mieć udział w Twojej mocy, tak wspieraj mnie łaską z wysoka, abym z poczuciem odpowiedzialności wypełniał zadania stróża życia. Naucz mnie dobrze wykonywać trudne obowiązki ojca, abyśmy byli rodziną według Twojej woli. Pragnę zawsze wspólnie z żoną troszczyć się o chleb i zdrowie dzieci, o ich naukę i przyszłość, o ich wychowanie i zbawienie. Wiem, Boże, że siły nasze są ograniczone, ale proszę Cię i prosić będę o światło i moc Twoją, abyśmy czuwali nad naszymi dziećmi, prowadząc je jasnym przykładem własnego życia według świętej Ewangelii Twojego Syna, który jest naszą drogą, prawdą i życiem. Amen.

 


Modlitwa matki

Matko Najświętsza, Maryjo, cieszę się, że z Tobą dzielę godność niewiasty i małżonki. Uproś u Pana naszego, Jezusa Chrystusa, o błogosławiona między niewiastami, świętość naszego małżeństwa. Wiem, że mam wielkie zadanie: przez uświęcenie osobiste uszlachetnić tych, którzy ze mną żyją. Nie chcę zawieść Bożego zaufania. Pomóż mi, Matko pięknej miłości, miłować Boga nade wszystko, naucz modlić się i obcować z Bogiem. Jak bardzo pragnęłabym, aby w domu naszym panowała atmosfera religijna, abyśmy się liczyli z Bożą wolą i pełnili ją każdego dnia. Wstaw się do Twego Syna za moim mężem, uproś nam wielką łaskę - służę nia Bogu w czystym małżeństwie. Matko Boża, czuwaj wraz z mężem Twoim, św. Józefem, nad naszym małżeństwem i naszymi dziećmi - teraz i w ostatniej godzinie naszej. Amen.

 

Modlitwa matki oczekującej potomstwa

Matko Najświętsza, gdy Bóg okrywał Cię płaszczem macierzyńskiej godności, przyrzekłaś Mu; Oto ja służebnica Pańska. I dochowałaś obietnicy - nigdy nie zgrzeszyłaś. Matko, w tym moim stanie czuję się tak bardzo bliska Bogu. Z głębi serca, które wierzy głęboko i kocha Go szczerze, wyrywa mi się podobne słowo. Boże mój, jestem gotowa do służby w moim macierzyńskim powołaniu. Ty, Matko Najświętsza, strzeż mnie. Towarzysz mi wszędzie, abym zawsze była wierna Bogu - jako Jego dziecko, jako małżonka, jako matka kochanego dziecka.

 

Modlitwa rodziców za dzieci

Boże w Trójcy Jedyny, z woli i łaski swojej powierzyłeś nam dzieci, które do Ciebie należą. Prosimy za nimi, abyś miał je w swej opiece. Boże, Ojcze, strzeż życia naszych dzieci, zachowaj je w zdrowiu, broń od złych przygód, aby bezpiecznie mogły róść na Twoją chwałę i naszą radość. Synu Boży, Jezu Chryste, strzeż wiary naszych dzieci, daj łaskę, aby były wierne Tobie i nie dozwól, aby w życiu zbłądziły. Duchu Święty Boże, udziel dzieciom naszym światła w obowiązkach i pokaż, jak mają służyć Bogu i bliźnim. Daj im moc, aby pokonywały pokusy i trudności.

Boże, wspieraj nas, rodziców, abyśmy słowem trafiali do serc dzieci, a słowo swoje popierali dobrym przykładem życia. Pomóż nam czuwać nad dziećmi i szukać ich dobra. Obudzaj i podtrzymuj w nas ducha wiary i spraw, niech razem z dziećmi naszymi oglądamy kiedyś Ciebie, Boga Trójjednego. Amen.

 

 

Gdy dziecko przygotowuje się do Sakramentów św.

Jezu Eucharystyczny, ofiarujący się na ołtarzu, pokarmie dusz naszych - z radością oczekujemy dnia, w którym po raz pierwszy przyjdziesz do naszego dziecka. Prosimy Ciebie, pomóż dziecku w nauce i pobudź jego wolę, aby Tobie się podobało w pobożności i zachowaniu. Strzeż je od brudu grzechowego, pomóż zachować czystość serca, i rozgrzej w nim miłość do Ciebie, Chryste, Przyjacielu dzieci. Użycz nam rodzicom swojej pomocy, byśmy dziecko wspierali w przygotowaniu na przyjęcie Ciebie, Chlebie żywy. Polecamy Tobie, Jezu Chryste, wszystkie dzieci, które przychodzą do Twojego stołu. Błogosław im. Amen.

 

Gdy dziecko dorasta

Chryste, Panie nasz i Światłości prawdziwa, błogosław nam w wychowaniu naszego dziecka, które nas niepokoi swoim zachowaniem. Ty, który przenikasz serca ludzkie, pomóż nam zrozumieć dziecko i zmiany w nim zachodzące, oświeć nas, abyśmy wiedzieli, jak je prowadzić. Słowo Odwieczne, daj nam odpowiednie słowo we właściwą godzinę. Daj, aby między nami a dzieckiem panowało niezachwiane zaufanie. Chryste, który kochasz każdą duszę, podtrzymuj w nas, wielką i roztropną miłość do dziecka. Niech ono wpatruje się w Ciebie jako w najpiękniejszy wzór i tak w Tobie niech znajdzie oparcie i siłę na swoje młode lata, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Modlitwa dziecka

Mój ukochany Boże, wiem, że Ty wszystko możesz. Z serca proszę Cię całego, miej w opiece mnie małego, naucz mnie żyć tak jak trzeba, i zaprowadź mnie do nieba. Amen.

 

 

 

Modlitwa dzieci za rodziców

Dobry Boże! Twojej opiece polecam moich rodziców. Czuwaj nad nimi Opatrznością swoją. Błogosław ich prace, podtrzymuj ich przy życiu. Udziel im łaski, aby zawsze byli z Tobą zjednoczeni. Pomnóż ich wiarę, ufność w Tobie i miłość serca; niech w Tobie doznają prawdziwego pokoju.

Pomóż mi stałą pamięcią i czynną pomocą odpłacać się rodzicom, za dobra, które otrzymałem przez ich trudy i poświęcenia. Rodzicom naszym należy się słuszny odpoczynek, a przecież o nas się troszczą. Daj im, Boże, pogodny wieczór życia i bądź z nimi, aby nie Odczuwali samotności. Przedłużaj dni ich życia, dodaj sił i nadziei, aby potykając się potykaniem dobrym osiągnęli wieczna nagrodę w niebie. Amen.

 

Za rodziców

Dziękuję Ci, Boże, za mamę i tatę, za to, że uczą mnie cieszyć się światem. Za ich dobre rady, dużo cierpliwości. Nie chcę im nigdy sprawiać przykrości. Niech mój Anioł Stróż uczy mnie tego, jak postępować dobrze i stronić od złego. Amen.

 

Za babcię i dziadka

Błogosław, Boże babci i dziadkowi. Spraw, aby byli weseli i zdrowi.

Pragnę ich zawsze kochać i szanować, i wszystkim, co robię, ich serca radować. Amen.

 

Za rodziców chrzestnych

Trzymali mnie kiedyś do chrztu, kiedy kapłan nadawał mi imię. Przynieśli mnie do kościoła i pokazali gdzie mieszkasz. Panie Jezu, lubię oglądać te fotografie z mojego chrztu, bo są na nich moi rodzicie chrzestni. Za nimi dziś proszę Ciebie, abyś ich kochał tak mocno, jak oni kochali wówczas mnie, gdy kapłan polewał mi wodą głowę i chrzcił mnie.

Modlitwa dziecka po przebudzeniu

Za noc, co minęła, za dary z Twej ręki chcę Ci już od rana złożyć, Boże, dzięki. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, chcę dziś dobrze czynić i unikać złego. Amen.

 

Modlitwa dziecka przed snem

Dzień się już skończył i noc się przybliża, klękam przed Tobą i robię znak krzyża. Przepraszam za to, co zrobiłem złego; z radością oddaję, co było dobrego. O noc spokojną, Jezu, bardzo Ciebie proszę i szczerą modlitwę do nieba zanoszę: za mamę, tatę, babcie, dziadków, brata, za kolegów, sąsiadów, wszystkich ludzi świata. Amen.

 

Modlitwa dziecka o mądrość

Boże, wiem że muszę się uczyć i zdobywać wiedzę, ale też wiem, że potrzebuję mądrości, a tylko Ty Boże możesz mnie nią obdarzyć. Daj mi Panie Jezu mądrość, aby ze mną była i proszę, abym umiał z niej dobrze korzystać, wówczas, gdy Ty mi dajesz kochanych ludzi i dobre wspaniałe rzeczy. Piękny jest nasz świat, spraw bym żył w nim mądrze i roztropnie. Niech nie opuszcza mnie Twoja mądrość i Twoja miłość.

 

Modlitwa dziecka o miłość

Panie Jezu! Gdyby nie mieli miłości moi rodzice, gdyby nie mieli jej nasi dziadkowie, świat byłby bardzo smutny, a mnie by pewnie nie było wcale. Miłość umie rozdawać podarki , ale także jest cierpliwa, kocha i przebacza, służy i zapomina krzywdy. Taka miłość Panie Jezu pochodzi od Ciebie, o nią dziś proszę dla siebie i dla innych. Niech moje serce będzie kochające wszystkich, a najbardziej Ciebie.

 

 

Modlitwa za chorego w rodzinie

Boże, proszę Cię za naszego chorego.. Spójrz na cierpienia jego ciała i duszy, i okaż mu miłosierdzie. Spraw by doznał potęgi Twojej dobroci, i w zdrowiu i radości mógł wrócić do normalnego życia. Póki jednak choruje, wzmocnij w nim głęboką ufność wobec Twych ojcowskich zamierzeń i pomóż mu poddać się Twojej woli. Nam, jego bliskim, pomóż otoczyć go serdeczną opieką i zrozumieniem Panie Jezu, który za życia tak chętnie spełniałeś prośby o uzdrowienie, i my polecamy Ci naszego chorego. Maryjo, uzdrowienie chorych, weź go w matczyną swą opiekę. Amen.

 

W cierpieniu

Jeśli razem z Nim cierpimy, to abyśmy z Nim razem i uwielbieni byli (2 Kor. 4, 17). Chryste Panie, Zbawco nasz bolejący spojrzyj na rodzinę naszą, która cierpi. Wspominamy dziś Twoje słowa: "Kto nie bierze krzyża swego i nie naśladuje mnie, nie jest mnie godzien." O Jezu, łatwiej nam to wypowiedzieć, niż wykonać. Ale ufamy mocno, że Ty sam pomożesz nam kroczyć drogą krzyża. Wierzymy, że mądrość i dobroć Twoja dopuszcza to cierpienie, by nam udzielić wyższych skarbów. Pomóż, Chryste bolejący, zrozumieć sens cierpienia i wpatrywać się w Ciebie na krzyżu. Przypomnij nam, że "trzeba było, aby Syn Człowieczy cierpiał, i tak wszedł do chwały swojej". Cierpienia nasze łączymy ze łzami Twojej bolejącej Matki. Ofiarujemy je za rodziny i Kościół święty, za dusze w czyśćcu i dla naszego uświęcenia.

 

W dniu radosnym

Boże nasz i Ojcze, dzień dzisiejszy uważamy za szczególnie radosny i tę radość naszą przynosimy Ci z wdzięcznością w darzę. Wielbimy Twoją ojcowską opiekę i mówimy z głębi serca: Niech będzie nad nami uwielbione Imię Twoje, Panie, boś Ty dobry, bo na wieki miłosierdzie Twoje. Dziękujemy za łaskę.

Nie umiemy policzyć wszystkich dowodów Opatrzności Twojej, która czuwała nad naszą rodziną, chroniła nas od zła, pocieszała w smutku, podtrzymywała naszą nadzieję, prowadziła bezpiecznie przez trudności, pomagała nam zwyciężać przeszkody i wykonywać Twoją świętą wolę.

Były dni i zdarzenia, których nie umiemy wytłumaczyć sobie. Dopiero kiedyś w niebie zrozumiemy drogi Twojej mądrości i ojcowskiej dobroci. Dzięki Ci, Panie, za wszystko. Uważamy się tym więcej za dzieci Twoje. Bądź nam nadal Ojcem, którego chlebem się karmimy i którego łaską żyjemy. Amen.

 

MODLITWY ZA NARZECZONYCH

 

Modlitwa o dobrą żonę

Panie Boże, Ojcze niebieski. Ty znasz od wieków całe moje życie i moją przyszłość. Wierzę głęboko w Twoją Opatrzność, która czuwa nad losami ludzkimi. Pomóż mi znaleźć dziewczynę, która według słów Twoich "opuści ojca i matkę", by przez Sakrament Małżeństwo stać się moją żoną. Już teraz proszę za nią, byś jej błogosławił i strzegł od złego, by była religijna i dobra, radosna i czysta. Spraw, bym ją pokochał prawdziwą miłością, abym był dla niej, a ona dla mnie oparciem i pomocą do dobrego.

Dobra żona to wielki skarb, o który proszę i pragnę nań zasłużyć swoim uczciwym postępowaniem. Przyrzekam więc o Boże, że będę się starał ze wszystkich sił, by naszej miłości nie skazić nigdy żadnym grzechem. Dopomóż mi, bym wobec niej był szlachetny i bezinteresowny, czysty i opanowany, zawsze trzeźwy i odpowiedzialny.

Matko Boska. Tyś moją Panią, Nadzieją i Orędowniczką! Tobie powierzam moje życiem Pokieruj moimi krokami i wyjednaj mi u Boga swoją przyczyną to, o co proszę. Amen.

 

Modlitwa o dobrego męża

Ojcze niebieski, "Boże mój, któryś w naturze kobiety ukrył wzniosłą możność macierzyństwa, oddaję się pokornie w służbę Twoim nieznanym zamiarom. Jeżeli wolą Twoją jest, bym wyszła za mąż, to już teraz polecam Twej opiece tego, z którym połączę moje życie w świętym Sakramencie Małżeństwa. Obdarzaj go łaską, by był religijny, prawy i dobry. Strzeż go i broń od złego, aby był opanowany i czysty, zawsze trzeźwy i odpowiedzialny.

Zachowaj także mnie w dziewiczej czystości, uczciwą bez zarozumiałości, radosną bez lekkomyślności. Spraw, byśmy się spotkali i poznali, że nas dla siebie przeznaczasz. Zasiej ziarno dobrej miłości w nasze serca, by nasz dom był bogaty w Twoje błogosławieństwo.

Maryjo, Matko moja! Tobie powierzam z dziecięcą szczerością wszystkie moje tajemnice, Tyś Matką pięknej miłości! Ucz mnie tak żyć i postępować, bym chłopcu, którego pokocham, była pomocą, a nie przeszkodą w drodze do Boga. Ty wiesz, jak jestem słaba i jak bardzo potrzebuję Twojej nieustającej pomocy. Uproś mi siłę, wierność i mądrość serca. Broń mnie od złego swoją opieką. Tobie oddaję z ufnością i radością moje życie. Amen

 

W czasie narzeczeństwa

Matko Niepokalana, Twojej opiece polecamy nasze dziecko w ważnym czasie przygotowania do małżeństwa. Panno roztropna, módl się za córkę naszą (syna) do Twego Syna, aby okres ten roztropnie przeżył(a), rozważając obowiązki, które w stanie małżeńskim weźmie na siebie. Strzeż dziecko nasze od niebezpieczeństwa, niech będzie czyste, niech nie stroni od Boga, ale w Sakramentach św. niech znajdzie siłę do wytrwania w dobrym. Niepokalana, Tobie powierzamy wszystkich młodych ludzi w przededniu małżeństwa, a dla siebie prosimy o rozwagę i czujność, aby opieka nasza i rada służyła młodym. Amen.

 

Modlitwa Narzeczonego

Błogosław Boże mojej narzeczonej, aby w przyszłości pełniąc zadania małżonki i matki, z czystą miłością ożywiała nasz dom, a zawsze życzliwa i dobra, była jego ozdobą.

 

Modlitwa Narzeczonej

Błogosław Boże mojemu narzeczonemu, aby w przyszłości dobrze wypełniał obowiązki wiernego męża i troskliwego męża.

 

MODLITWA ZA WSPÓLNOTĘ I PARAFIĘ

 

Modlitwa za wspólnotę

Panie Jezu, Ty modliłeś się do Ojca w Niebie o jedność dla Swoich uczniów. Dobrze wiesz, jak jest ona nam potrzebna. Bez niej wspólnota upada. Przychodzimy do Ciebie, do Boga Pokoju prosząc o laskę jedności dla naszej wspólnoty. Prosimy, Ukochany Jezu, oddal od nas ducha kłótni, rozłamu, obmowy. Niech nasza wspólnota będzie zjednoczona z Tobą i w Tobie.

Panie, spraw abyśmy siebie nawzajem szanowali, mieli do siebie cierpliwość. Ucz nas Jezu, jak kochać, ucz nas jak budować wspólnotę. Uświęcaj nas, Swoją Miłością.

Jezu, oddajemy Tobie, każdego, kto wchodzi w skład naszej wspólnoty. Zawierzamy Tobie Panie nasze radości i smutki, pragnienia i marzenia. Wierzymy, że tylko w Twoich rękach będziemy naprawdę szczęśliwi. Prosimy, Panie pobłogosław nas, bo bez Ciebie nic nie możemy uczynić!

 

Modlitwa za wspólnotę za przyczyną Matki Bożej

Maryjo, Matko Kościoła, Królowo Pokoju, prosimy opiekuj się nami, osłaniaj nas przed każdym złem, przed każdym grzechem. Otwórz nas na dialog i szukanie kompromisu, pomóż przezwyciężyć pychę, zazdrość, gniew, zmęczenie. Pomagaj nam w budowaniu Królestwa Jezusa już tutaj na ziemi. Bądź naszą Opiekunką! Proszę ucz nas naśladować Jezusa i prowadź nas do Niego! Amen.

 

Modlitwa za wspólnotę

Ojcze, chcę Ciebie dzisiaj prosić za całą moją wspólnotę. Znasz nas osobiście, znasz nasze imiona i nazwiska, nasze zalety i wady, nasze radości i smutki, naszą siłę i słabość; znasz całą historię naszego Stowarzyszenia. Akceptujesz nas takimi, jakimi jesteśmy i ożywiasz nas Twoim Duchem. Ty, Panie, kochasz nas nie dlatego, że jesteśmy dobrzy, lecz dlatego, że jesteśmy Twoimi dziećmi. Naucz mnie kochać moje siostry i moich braci prawdziwie, na wzór Jezusa Chrystusa, nie za ich słowa lub czyny, ale dla nich samych, odkrywając w każdej i w każdym, a przede wszystkim w tych najsłabszych, tajemnicę Twojej nieskończonej miłości.

Dziękuję Ci, Boże, że dałeś mi moją wspólnotę. Jest ona dla mnie podarunkiem, prawdziwym sakramentem, widocznym i skutecznym znakiem obecności Twojego Syna. Daj mi spojrzenie Jezusa oraz Jego i naszej Matki, Maryi. Daj mi ich serce, abym kochał aż do końca całą moją wspólnotę i w ten sposób budował jedność w wielości. Amen.

 

Modlitwa za parafię

Wszechmogący, wieczny Boże, Ojcze od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi, prosimy Cię, strzeż naszej parafii z ojcowską swoją dobrocią, a ponieważ jako należący do Ciebie całą nadzieję pokładamy w w niebieskiej łasce, otaczaj nas zawsze swoją opieką. Prosimy Cię, wszechmogący Boże, wejrzyj łaskawie na naszą parafię i spraw, aby w niej rozwijała się wiara, nadzieja i miłość, tak w odniesieniu do Ciebie, jak i wzajemnie wśród nas - tworzących wspólnotę Parafii Matki Bożej Częstochowskiej. Niech nasza parafia będzie świadoma, że jest cząstką Kościoła Chrystusowego, cząstką tej rodziny, która jednoczy ludzi całego świata w jedną wielką rodzinę Twoją, o Ojcze, wieczny Boże. Ojcze, miłosierny Boże, prosimy Ciebie za naszą parafię, przez zasługi Świętej Rodziny. Amen.

 

Modlitwa za parafię

Panie Jezu Chryste, który jesteś Głową Kościoła, Twego Mistycznego Ciała, a tym samym Głową naszej parafii, będąc w niej w rozmaity sposób obecny, daj nam prosimy Cię, miłość ku Tobie, miłość ku Twemu Ojcu i Duchowi Świętemu. Udziel wszystkim nam, którzy tę naszą parafię tworzymy odpowiednich łask. Opiekuj się słabymi, oświeć wątpiących, wzmocnij zrozpaczonych, podtrzymuj chwiejących się i zbudź tych, którzy śpią i nie widzą tego, co się wkoło nich dzieje. Udziel chorym zdrowia i prowadź do Twego światła szukających Cię, aby Cię znaleźli i pozostali przy Tobie.

Polecamy Ci, Panie Jezu, naszych duszpasterzy, a szczególnie naszego księdza proboszcza. Oświecaj ich nieustannie, by zrozumieli, że Ty jesteś w nich przez łaskę i przez sakramenty święte. Pozwól im odczytać właściwie znaki czasu i prowadź przez nich naszą parafię do Twojego Królestwa. Polecamy Ci tych duszpasterzy, którzy podają nam codziennie chleb Słowa Bożego i Chleb Eucharystyczny, w którym Ty sam jesteś obecny.

Twojej opiece polecamy Ci tych, którzy nasze dzieci uczą religii w szkołach. Daj im siły do pracy, serce ojcowskie i macierzyńskie, aby przez ich posługę mogli doprowadzić i siebie i nasze dzieci do zbawienia.

Spraw też, Panie Jezu, byśmy wszyscy angażowali się w posługę dla naszych bliźnich. Daj, abyśmy zawsze znaleźli dobre i właściwe słowo dla nich i, by nasza dłoń była zawsze gotowa im pomóc. Ty, który zawsze żyjesz, by wstawiać się za nami, spraw, byśmy tu na ziemi przedłużali Twoją misję i budowali razem z naszym proboszczem i jego pomocnikami Twoje Mistyczne Ciało – Kościół, byśmy wszyscy byli solą ziemi i światłością świata. Daj nam, byśmy kiedyś wszyscy mogli spotkać się tam, gdzie Ty z Twoim Ojcem i Duchem Świętym, z Twoją i naszą Matką, Maryją i wszystkimi naszymi Patronami, żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ

 

Modlitwa o jedność w narodzie ks. Piotra Skargi

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przyniosła Imieniu Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Modlitwa za Ojczyznę i Prezydenta Rzeczpospolitej (z „Podręcznika dla młodzieży katolickiej”, Kraków 1948)

Zachowaj, Panie, Rzeczpospolitą naszą. Która w Tobie, Boże mój, nadzieję pokłada. Ześlij jej, Panie, pomoc z przybytku swego. Z nieba wysokiego ją wesprzyj. Niech nie bierze nad nią góry nieprzyjaciel. A duch nieprawości niechaj jej nie szkodzi. Niech Bóg sprowadzi pokój do domów jej. I bezpieczeństwo do jej posiadłości.

Panie, wysłuchaj modlitwy mojej. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie

Prosimy Cię, Panie, za przyczyna Najświętszej Panny Marii, Królowej Polski i wstawiennictwem świętych patronów naszych, ochraniaj Rzeczpospolitą naszą od wszelkich przeciwności, a gdy całym sercem korzy się przed Tobą, zasłaniaj ją łaskawie od zasadzek nieprzyjacielskich. Podaj, błagamy Cię Panie, słudze Twemu Andrzejowi Dudzie Prezydentowi Rzeczpospolitej, prawicę niebieskiej pomocy, aby całym sercem Cię szukał, a o co godnie Cię prosi, niech wszystko otrzymać zdoła. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Modlitwa za Ojczyznę

Boże, Ty powołałeś mnie do życia z polskich rodziców i na polskiej ziemi. Dziedzictwo mego Narodu kształtowało moje myśli, chleb polskiej ziemi żywił moje ciało. Nie mogę kochać Twojego świata, nie kochając na pierwszym miejscu mojej Ojczyzny. Proszę więc, ześlij na Nią, błogosławieństwo Swoje. Niech rozkwita w pokoju i sprawiedliwości, a ja niech poznam moje wobec Niej obowiązki i z Twoją pomocą je wypełnię. Amen.

 

Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

Powierzamy się Tobie, najpewniejsza Przewodniczko i Wspomożycielko narodu na tym gwałtownym zakręcie naszych dziejów, w tak dziś trudnych chwilach życia polskiego. Oddajemy w Twe macierzyńskie dłonie to, co jest u nas najlepsze, abyś to dobro umocniła w naszych sercach i czynach, W obyczaju i działaniu narodu. Powierzamy Ci, Maryjo, i to, co w nas słabe i zagrożone. Ulecz nas z grzechów i niemocy. Pomóż pokonać wszelką beznadziejność. Dźwigaj z upadków, klęsk i błędów. Zawierzamy Ci, Matko, wszystkich Polaków, ale szczególnie tych, którzy znaleźli się w obliczu biedy, bezrobocia, braku mieszkania, strachu przed przyszłością. Zawierzamy Ci każdego człowieka w naszej Ojczyźnie. Przede wszystkim jednak młode rodziny i całe pokolenie młodych Polaków, bo od nich zależą przyszłe losy Ojczyzny. Ucz nas, Zwycięska Pani, przezwyciężać nasze złe skłonności i wady, a szczególnie egoizm, nieczułość na potrzeby innych, bezmyślne korzystanie z dóbr tego świata. Ucz nas wychodzić z sercem obdarzającym i z czynem miłości ku ludziom, szczególnie tym, którzy oczekują naszej pomocy. Prosimy Cię, Matko i Żywicielko Syna Bożego: naucz nas służyć życiu od jego poczęcia aż po naturalną śmierć. Naucz nas to życie przyjmować z wdzięcznością i ufnością. Ucz nas, Wspomożycielko wiernych współodpowiedzialności w Kościele i życiu społecznym. Wiemy, że trzeba nam u progu drugiego tysiąclecia polskich dziejów wziąć w swe dłonie odpowiedzialność za losy Ojczyzny. Ucz nas, Królowo Polski, jak to mamy czynić. Pragniemy żyć z każdym dniem lepiej i godniej, jako chrześcijanie i Polacy, świadomi wielkiego dziedzictwa tysiącletniej kultury narodu; wierni kontynuatorzy jego najlepszych tradycji, ale otwarci na wezwania, jakie stawia nam dzisiaj Bóg, Władca Dziejów. Spraw to, Przewodniczko narodu, abyśmy nie uchylali się od podejmowania tych od wieków ważnych i tych prawdziwie nowych - a gwarantujących dobro naszego kraju i narodu - zadań, jeśli tylko okażemy się do nich sposobni. Spraw przez pomoc z nieba, przez swe potężne wstawiennictwo u Boga, abyśmy podjęte przez siebie zadania i obowiązki jak najlepiej wykonywali. Chcemy kroczyć w naszym życiu wspólnie z Chrystusem, jako Jego wierni wyznawcy. Pragniemy gorąco, czynem i słowem, całym swoim życiem, dawać świadectwo prawdzie, którą wyznajemy, Wspomagaj nas w tym Maryjo, Wspomożycielko wiernych, Królowo Polski. Amen.

 

Modlitwa za Ojczyznę przez przyczynę św. Andrzeja Boboli

Boże, któryś zapomnianą do niedawna Polskę wskrzesił cudem wszechmocy Twojej, racz za przyczyną sługi Twojego Św. Andrzeja Boboli dopełnić miłosierdzia nad naszą Ojczyzną i odwrócić grożące jej niebezpieczeństwa. Niech za łaską Twoją stanie się narzędziem Twojej czci i chwały. Natchnij mądrością jej rządców i przedstawicieli, karnością i męstwem jej obrońców, zgodą i sumiennością w wypełnianiu obowiązków jej obywateli. Daj jej kapłanów pełnych ducha Bożego i żarliwych o dusz zbawienie. Wzmocnij w niej ducha wiary i czystości obyczajów. Wytęp wszelką stanową zazdrość i zawiść, wszelką osobistą czy zbiorową pychę, samolubstwo i chciwość tuczącą się kosztem dobra publicznego. Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej wychoţwują młodzież, zaprawiając ją do posłuszeństwa i pracy, a chroniąc od zepsucia. Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia się i ofiarności względem Kościoła i Ojczyzny, duch wzajemnej życzliwości i przebaczenia. Jak jeden Bóg, tak jedna wiara, nadzieja i miłość niech krzepi nasze serca! Amen.

 

MODLITWA O POKÓJ NA ŚWIECIE

 

Modlitwa św. Franciszka z Asyżu

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju, abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść; wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda; jedność tam, gdzie panuje zwątpienie; nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz; światło tam, gdzie panuje mrok; radość tam, gdzie panuje smutek.

Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać; nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć; nie tyle szukać miłości, co kochać. Albowiem dając, otrzymujemy; wybaczając, zyskujemy przebaczenie, a umierając, rodzimy się do wiecznego życia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Modlitwa Pawła VI

Panie, Boże pokoju, któryś stworzył ludzi, przedmiot Twej łaskawości, aby byli współuczestnikami Twej chwały, błogosławimy Cię i składamy Ci dzięki, bo zesłałeś nam Jezusa, Twego ukochanego Syna, uczyniłeś Go w tajemnicy paschalnej sprawcą naszego zbawienia, źródłem pokoju i więzią powszechnego braterstwa.

Składamy Ci dzięki za pragnienia, wysiłki i czyny, które Twój Duch pokoju wzbudził w naszych czasach, aby nienawiść zastąpić miłością, nieufność zrozumieniem, a obojętność solidarnością.

Otwórz jeszcze bardziej nasze umysły i serca na potrzeby miłości wszystkich naszych braci, abyśmy się stawali coraz bardziej budowniczymi pokoju.

Pomnij, Ojcze miłosierdzia, na wszystkich, którzy się trudzą, cierpią i umierają, usiłując nadać światu charakter bardziej braterski.

Niechaj Twoje Królestwo sprawiedliwości, pokoju i miłości ogarnie ludzi wszystkich ras i języków. Niech ziemia nasza napełnia się Twoją chwałą! Amen.

 

Modlitwa św. Jana Pawła II

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.

Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna (…), która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.

Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne.

Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

 

Modlitwa św. Józefa Bilczewskiego

Panie Jezu Chryste, Tyś z miłości ku nam umarł na krzyżu, aby przynieść pokój każdej duszy, która w Ciebie wierzy, Tobie ufa i Ciebie miłuje. Oto przypadamy do stóp Twoich, błagając, niech ustąpi spośród nas wszelka nienawiść i niezgoda, a niech zapanuje sprawiedliwość i miłość święta, ze sprawiedliwością zaś i miłością pokój w duchu Twoim – pokój między owieczkami a pasterzami, pokój między dziećmi a rodzicami, pokój między podwładnymi a przełożonymi, pokój między uboższymi a bogatszymi, pokój między pojedynczymi stanami i narodami, pokój w każdej rodzinie i całym społeczeństwie.

Daj też narodowi naszemu obfitość łask Twoich i lepszą dolę; niech będzie zawsze wiernym Tobie i przywiązanym do Kościoła Twego. Prosimy Cię o to przez Najświętsze Serce Twoje i przez przyczynę Najmiłościwszej Rodzicielki Twojej, a Matki i Królowej naszej, Maryi, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.

 

Modlitwa chrześcijan różnych wyznań o pokój (Asyż 1986)

Panie, zmiłuj się nad ludami ziemi i nad tymi, którzy nimi rządzą.

Panie, zmiłuj się nad tymi, którzy są zjednoczeni wiarą w Boga, i nad braćmi i siostrami obecnymi tutaj.

Panie, zmiłuj się nad tymi, którzy nam czynili dobro, i nad tymi, którym my uczyniliśmy zło.

Panie, zmiłuj się nad tymi, którzy są w niebezpieczeństwie, nad więźniami, nad głód cierpiącymi, nad wygnańcami i nad chorymi.

Panie, zmiłuj się nad tymi, którzy proszą nas o modlitwy pomimo naszej słabości.

Panie, zmiłuj się nad nami samymi, abyśmy się stali sprawcami pokoju. Amen.

 

Modlitwa do św. Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele, Twórco wspólnoty Anielskiej, dopomóż nam tworzyć wspólnotę rodziny ludzkiej opartą na prawdzie, miłości i dobroci. Wysyłaj każdemu z nas Anioła pokoju, abyśmy wprowadzając pokój do własnego serca, byli ludźmi miłości i pokoju. Wodzu Zastępów Pańskich: Aniołów, ludzi i całego stworzonego świata, dopomagaj nam zachować porządek ustanowiony przez Stwórcę i osiągnąć w Chrystusie pełnię pokoju. Amen.